Natrętne kameleony60cm x 80cm
Obraz olejny
Autor: Rafał Mruszczak